TRANG CHỦ TIN TỨC SẢN PHẨM THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ THƯ VIỆN ẢNH Ý KIẾN LÀM VIỆC English

Thứ ba, 12-12-2017
SẢN PHẨM TINH BỘT SẮN
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CƠ KHÍ

   SẢN PHẨM
   .  
   Sản phẩm Nhà máy sản xuất tinh bột mỳ Quảng Ngãi

 Sản phẩm Nhà máy cồn và tinh bột sắn ĐăkTô

  Sản phẩm Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân


 

Sản phẩm Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia Lai - Cơ cở 1


 

 Sản phẩm Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia Lai - Cơ cở 2


 
 

 

Sản phẩm Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Tân Châu

  Sản phẩm Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Sê Pôn

 
 
 
 

 

 
     

THÔNG TIN NỘI BỘ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TUYỂN DỤNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại :  (0255) 3827308, 3819549, 3826952, 3822529.   Fax : (0255) 3822060
Email: apfco@apfco.com.vn