Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO !
 Thứ bảy, 16-10-2021
   LIÊN KẾT 
 
 
 
 
      Con Công
   

 CHẤT LƯỢNG 

- Tinh bột: ≥ 85,0%
- Độ ẩm:  ≤ 13,0%
(nhập kho ≤ 12,5%)
- Độ trắng:  ≥ 90,0%
- Độ dẻo:  ≥ 650 BU
- Tạp chất:  ≤ 0,05%
- Tro:  ≤ 0,2%
- Xơ:  ≤ 0,05%
- pH:  5,4 ÷ 6,5
- SO2:  ≤ 30ppm
- Độ mịn:  ≥99,0% (qua rây 140 Mesh)

 

Cảm quan màu dịch hồ hóa 

- Dung dịch tinh bột 6%:
  trong, màu đạt
- Hồ hóa 20g tinh bột:
    Màu trong, trắng

 

 

THÔNG TIN NỘI BỘ TUYỂN DỤNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại :  (0255) 3827308, 3819549, 3826952, 3822529.   Fax : (0255) 3822060
Email: apfco@apfco.com.vn