Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO !
 Thứ sáu, 17-09-2021
   LIÊN KẾT 
 
 
 
 
      THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
   THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ 2016  
   

Mẫu đăng ký nhận ứng cổ tức bằng chuyển khoản, ủy quyền nhận ứng cổ tức đợt 1/2016. 
Công bố thông tin V/v thành lập chi nhánh Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi - Nhà máy tinh bột sắn Đồng Phú (07h45: 20/12/2016).  
Công bố thông tin V/v chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016. (09h40: 12/12/2016).  
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty. (10h00: 08/12/2016).     
             Ông:  Nguyễn Chính -Chồng bà: Bùi Thị Như Hoa -Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (14h00: 29/11/2016).
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty. (10h00: 21/11/2016).
           Bà:  Đặng Mỹ Ái Hoa -Vợ ông: Võ Văn Danh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.                             Bà:  Võ Thị Luận -Em gái ông: Võ Văn Danh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
             Ông:  Nguyễn Chính -Chồng bà: Bùi Thị Như Hoa -Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (11h00: 19/11/2016).
          Ông: Đồng Văn Lập - Phó Tổng Giám đốc Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (09h00: 08/11/2016).
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố thông tin thay đổi địa chỉ email của Công ty (16h00: 13/08/2016).
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Trọng Trí (10h00: 09/08/2016).
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Nguyễn Thanh Tuấn. (14h00: 05/8/2016).Công bố thông tin từ nhiệm Thành viên BKS của ông Phạm Quốc Tàu. (08h00: 07/7/2016).
Công bố thông tin thành lập Nhà máy tinh bột sắn Đắk Song. (16h40: 25/5/2016).
Công bố thông tin V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc  Đồng Văn Lập. (16h40: 25/5/2016).
Công bố thông tin V/v tiếp tục bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc  Vũ Lam Sơn. (13h40: 10/5/2016).
Mẫu đăng ký nhận tiền bằng chuyển khoản, Ủy quyền nhận tiền cổ tức còn lại năm 2015. (13h40: 07/5/2016).
Công bố về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn. (16h10: 14/04/2016).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (16h00: 14/04/2016).
          - Ông: Vũ Lam Sơn - Phó chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại 2015. (16h20: 11/04/2016).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (14h00: 06/04/2016).        
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố thông tin bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ còn lại 2014-2018. (11h30: 04/04/2016).
Biên bảnNghị quyết DHCĐ năm 2016. (10h30: 04/04/2016).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (08h00: 26/04/2016).
          - Ông: Vũ Lam Sơn - Phó chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty
          - Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2016. (11h00: 18/03/2016).
Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. (11h00: 18/03/2016).
          Mẫu đăng ký tham dự và Mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
Báo cáo Tài chính hợp nhất 2015. (08h00: 16/03/2016).
Báo cáo tài chính 2015. (08h00: 16/03/2016).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (08h00: 11/03/2016).
          - Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng ban Kiểm soát Công ty
          - Ông Trần Đức Thạch - Kế toán trưởng Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (08h00: 29/02/2016).
          - Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng ban Kiểm soát Công ty
          - Ông Trần Đức Thạch - Kế toán trưởng Công ty
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2016 (14h00:27/02/2016).
          - Thông báo gửi Quý Cổ đông.
          - Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán và UBCK.

 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 17, ngày 17/02/2016).
Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành vien HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018.  Mẫu ứng cử, đề cử.
Công bố thông tin từ nhiệm Thành viên BKS của ông: Lê Huy Hoàng
Mẫu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản và Mẫu ủy quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
Thông báo V/v chi ứng cổ tức đợt 1/2015
Công bố thông tin chi ứng cổ tức đợt 1/2015
Mẫu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản và Mẫu ủy quyền nhận cổ tức năm 2014
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức 2014.
Công bố thông tin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà: Nguyễn Thị Lương Thanh.
Biên bảnNghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Mẫu Đăng ký và Ủy quyền  tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015.
Tài liệu ĐHCD 2015.
Thông báo chốt danh sách cổ đông để mời tham dự ĐHCĐ 2015.
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015.
Công bố thông tin góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH tinh bột Gen Sun ĐăkNông.
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Tạ Công Vân.
Thông báo dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2015.
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đồng Văn Lập.
Báo cáo thường niên 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất 2014.
 Báo cáo tài chính năm 2014.
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 13/02/2015.
 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2014.
 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 16, ngày 27/12/2014).
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2013.
Thông báo thay đỗi mẫu con dấu.
Thông báo V/v đăng ký lưu ký chứng khoán lần đầu và mở tài khoản lưu ký, ký gửi chứng khoán; Quyết định số: 56/QĐ-UBCK ngày 31/01/2013  của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số:75/2014/GCNCP-VSD ngày 22/10/2014
Công bố thông tin mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH tinh bột sắn KonTum.
Mẫu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản, ủy quyền nhận cổ tức đợt 2/2013. 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2013.
Thông báo chốt danh sách để làm thủ tục lưu ký chứng khoán tại VSD.
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 15, ngày 28/5/2014).
Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty.
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
Danh sách đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.
Mẫu đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014.
Tài liệu Đại hội cổ đông 2014
Báo cáo thường niên 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất 2013
Báo cáo tài chính 2013
Thông báo chốt danh sách Đại hội cổ đông 2014.
Mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.
Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.
Mẫu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản, ủy quyền nhận cổ tức đợt 1/2013. 
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2013.
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2012.
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013.
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013.
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (số 508/UBCK-GCN ngày 02/02/2010).
Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
Thông báo thay đổi hình thức chứng nhận sở hữu cổ phần.
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (số 87/UBCK-GCN ngày 23/8/2011).
Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản và Giấy ủy quyền nhận cổ tức 2012.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2012. 
Quy định tuần tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHCĐ. 


   

 

 

Các tin tức khác :
           THÔNG TIN
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2013
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2010
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2009
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2008
           GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (MÃ SỐ THUẾ).
THÔNG TIN NỘI BỘ TUYỂN DỤNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại :  (0255) 3827308, 3819549, 3826952, 3822529.   Fax : (0255) 3822060
Email: apfco@apfco.com.vn