Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO !
 Thứ bảy, 16-10-2021
   LIÊN KẾT 
 
 
 
 
      THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (MÃ SỐ THUẾ).  
   -Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 23  (19/07/2021).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 22  (24/09/2020).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 21  (03/08/2020).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 20  (22/07/2019).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 19  (10/07/2018).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 18  (19/01/2018).
 -Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 17  (17/02/2016).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 16  (27/12/2014).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 15(28/5/2014).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 14 (07/8/2013).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 13 (15/01/2013).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 12 (26/7/2012).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 11.2 (25/10/2010).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 11.1 (21/6/2012).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 10  (05/7/2010).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 (28/9/2009).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 8 (06/09/2008).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 (28/5/2008).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 6 (10/4/2008)
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 (13/8/2007).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 (05/6/2007).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 3 (26/3/2007).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 (20/9/2005).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1 (25/3/2005).
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu (26/12/2003).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin tức khác :
           THÔNG TIN
           THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ 2016
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2013
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2010
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2009
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2008
THÔNG TIN NỘI BỘ TUYỂN DỤNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại :  (0255) 3827308, 3819549, 3826952, 3822529.   Fax : (0255) 3822060
Email: apfco@apfco.com.vn